[ประกาศ] เปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกชั่วคราว

เนื่องจาก Dance Forest Studio ที่ทางโรงฝึกได้ทำการเช่าสถานที่เพื่อเปิดโรงฝึกต้องทำการปิดเพื่อปรับปรุงสถานที่เป็นการชั่วคราว

ทำให้ทางโรงฝึก Suiki Dojo จึงต้องย้ายสถานที่ฝึกเป็นการชั่วคราวที่ PK Dance Studio ซ.ลาดพร้าว 1 ติดกับ MRT พหลโยธิน (ประตู5 หลังห้างยูเนี่ยนมอล์) ตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

โดยจะเริ่มทำการฝึกในเวลา 19.30-21.30 ตลอดเดืีอนกุมภาพันธ์นี้

 

ตารางฝึกเดือน มกราคม 2560 (December 2017)
วันที่ 7, 14, 21, 28 (Saturday)
เวลา 19:30 – 21:30

* ผู้เข้าฝึกควรเข้าฝึกสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ โรงฝึกไม่มีนโยบายการชดเชยการฝึกสำหรับผู้เข้าฝึกที่ขาดการฝึก

ตารางฝึกเดือน ธันวาคม 2559 (December 2016)
วันที่ 10, 24 (Saturday)
เวลา 19:30 – 21:30

 

* ผู้เข้าฝึกควรเข้าฝึกสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ โรงฝึกไม่มีนโยบายการชดเชยการฝึกสำหรับผู้เข้าฝึกที่ขาดการฝึก

ตารางฝึกเดือน พฤศจิกายน 2559 (November 2016)
วันที่ 5, 12, 19, 26 (Saturday)
เวลา 19:30 – 21:30

nov_2016

* ผู้เข้าฝึกควรเข้าฝึกสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ โรงฝึกไม่มีนโยบายการชดเชยการฝึกสำหรับผู้เข้าฝึกที่ขาดการฝึก

ตารางฝึกเดือน กันยายน 2559 (September 2016)
วันที่ 3 เวลา 20:00 – 22:00
วันที่ 10 เวลา 19:30 – 21:30
วันที่ 17 เวลา 19:30 – 21:30
วันที่ 24 เวลา 19:30 – 21:30

sep_2016

* ผู้เข้าฝึกควรเข้าฝึกสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ โรงฝึกไม่มีนโยบายการชดเชยการฝึกสำหรับผู้เข้าฝึกที่ขาดการฝึก

ตารางฝึกเดือน สิงหาคม 2559 (August 2016)
วันที่ 6, 20, 27 (Saturday)
เวลา 19:30-21:30
งดฝึกวันที่ 13

aug_2016

* ผู้เข้าฝึกควรเข้าฝึกสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ โรงฝึกไม่มีนโยบายการชดเชยการฝึกสำหรับผู้เข้าฝึกที่ขาดการฝึก

ตารางฝึกเดือน กรกฎาคม 2559 (July 2016)
วันที่ 2, 9, 16, 23, 30 (Saturday)
เวลา 19:30-21:30

july_2016

* ผู้เข้าฝึกควรเข้าฝึกสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ โรงฝึกไม่มีนโยบายการชดเชยการฝึกสำหรับผู้เข้าฝึกที่ขาดการฝึก